Barndomskjærester og fremtidige kjærester


Psykiske lidelser er jeg gjerne forsiktig med å tulle med, men psykopater og folk med antisosial personlighetsforstyrrelse kan bare henge seg.

En artikkel i Aftenposten forteller om en kvinne som ble utsatt for en person med en antisosial lidelse av noe slag. De ble kjent med hverandre i voksen alder, og tidlig i bekjentskapet kom dette frem:
“Han ble blant annet veldig såret over at jeg hadde hatt ulike ungdomsforhold til et par av hans kompiser. Han mente det var dårlig gjort av meg, og jeg måtte trøste ham, forteller hun. ”
Det er slemt å ha et forhold til person A før du treffer person B! P

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: