Archive for January 2nd, 2012

02/01/2012

02.01.12

Forgotten password support hos Riot Games

Etter en stund inaktiv, fant jeg ut at jeg skulle sjekke ut League of Legends igjen.
Passordet var glemt. Forgotten password-funksjonen sender meg aldri mail, selv om den indirekte bekrefter emailen og brukernavnet mitt. Så da sendte jeg en mail til support, og her er svaret jeg fikk:

“I apologize for my delayed response. Thanks for confirming these for me. I will need you to provide me with a few additional details so that I can further verify your ownership of this account. Please provide me with the following:

– Creation date of the account:
– Location you registered the account:
– Last IP address used to play League of Legends (http://www.whatismyip.com/):
[…]

Åssen i huleste granskauen kan de forvente at jeg skal vite alle disse tingene, når jeg ikke kan logge inn på accounten??
Tror de normale folk går rundt og husker på ting som nøyaktig dato en konto ble laget, for over et år sia??
Mange bruker også dynamisk IP, og de må jo ramse opp hele IP range’n sin og si “jeg brukte noen av disse, men vet ikke hvilke”…….
Hvilket geografisk sted man lagde accounten, begriper jeg heller ikke hva de skal vite for.

En komiker av en foreleser

http://www.vgtv.no/#!id=47045

Håpløse nyttårsforsetter

Kanskje det er derfor ingen i min familie har pleid å ha noen nyttårsforsetter, eller ihvertfall aldri snakker om det;p

Menneskelig resonnering


“We can pick on economists if we want to, but I’m pretty sure, with the occasional exception, this comic depicts the thought process of every living creature ever.”

Korrelasjon og årsakssammenheng

Super Maros yrkesvalg var ikke så smart

Du trodde rubiks kube var vanskelig?

Straff med belte

Våt sement og duer

Duene er vant med å plukke opp mat på fortauet, som akkurat er byttet ut med fersk sement…

Organisk diett

Apropos organisk mat: Jeg har aldri skjønt hvorfor det kalles organisk mat. ALL mat er jo organisk! Hadde det vært uorganisk så ville det per definisjon ikke inneholdt karbon, og definisjonen på mat er faktisk at det inneholder karbon! …………… >.<

En kokainberuset sjåfør med to politibiler etter seg:


Med en historie som reply til bildet:
“Reminds me of when my Grandma was driving around a field chasing an escaped ostrich (which can run 40-50 mph by the way, and turn on a dime) in the Great Ostrich Chase of ’93, in her Lincoln town car, with me and my brothers in the back seat. True story. It was fantastic.”

Bibelen garanterer!


So much for den fine boka deres og den urokkelige troen.
Det sies at tro flytter fjell. Dere klarte vel å skape en sannhet i spådommen for dere selv personlig, i det dere latterliggjorde dere selv for hele verden, solgte hjemmene deres, sa opp jobbene deres, og generelt knuste deres egen personlige økonomi sammen med all personlig troverdighet.

Du breivik, du breivik

Fra en artikkel hos Aftenposten:
Èn av flere påstander breivik har gitt om sin påståtte organisasjon, er at

“hans “celle” ble “aktivisert” av en annen”

Så har han fortalt psykologene i samtaler:

I vår organisasjon kan en person bli en enmannshær. Jeg er en egen, uavhengig organisatorisk celleenhet. Enmannsceller samarbeider ikke med andre celler.

Indirekte innrømmer han altså at cellen hans kan bestå av kun hamselv, og at han ikke samarbeider med andre! Lol.

Når psykologene har spurt om hvordan “cellen” hans ble “aktivert”, har han svart:

“Kommandøren i England sa: “Jeg vil at du skal aktivere nå””

Og videre:

“Vel, jeg må si at det kan ha skjedd ved at jeg aktiviserte meg selv, for eksempel ett minutt før, eller det kan ikke utelukkes at en fra utlandet har aktivert meg for eksempel tre måneder før.”

Indirekte sier han altså at han for det første ikke vet hva som “aktiverte” ham (hvor seriøst er det da?!), og for det andre så innrømmer han at han kan ha blitt “aktivert” av ren, egen vilje.
Mao: Han samarbeider ikke med noen, han synes bare det er gøy å erte folk med å påpeke at ingen vet sikkert om han er alene eller ei.
Det er en vanlig måte å true og prøve å skremme folk på. “Vi er mange, og vi er farlige, så bare pass dere!”. Yeah, right. Både politiets etterforskning og breiviks egne påstander peker mot at idioten har vært alene om all dritten hele veien.

Så forteller han om den tøffe ridderstatusen sin:

Han forklarer at han er ridderjustitiarius i Norge.
De sakkyndige lurer på hvordan han kan vite at han er det i Norge.
– Det går på hevd-prinsippet. Og det går på operasjon. Nå har jeg sikker hevd.
Når han får spørsmål om hvilken kontakt det har vært med andre for å fastslå begrepsbruken innen organisasjonen, sier han det har vært liten kontakt, småler og småler, ifølge de sakkyndige.
Denne begrepsbruken er et forslag fra min side. En vellykket operasjon gir hevd. Jeg har nå hevd i Europa og Norge.
– Gir det deg rett til å definere innhold og struktur i organisasjonen? spør de sakkyndige.
– Ja. Min tolkning vektlegges fordi jeg nå har definisjonsmakt.

Kort sagt så sier han at enhver person som utfører en “operasjon” (altså en handling med selvdefinert mål og mening) kan selv bestemme at “nå er jeg ridder, og jeg bestemmer at ting skal være sånn og slik”.
Det finnes ingen andre personer ved siden av eller over ham, som er med på å bestemme hvem som er riddere, hva som skal være innhold og struktur i “organisasjonen”, eller noe annet relatert. Alt er bestemt av breivik selv.

Advokaten til breivik støtter politiet i at ingen vet om noen beviser eller indisier på at den påståtte organisasjonen finnes. Videre forteller han om diagnoseringen av breikvik som paranoid schizofren:

“Det siktede selv sier er at det er 80 prosent av innholdet han aldri hans sagt og som aldri funnet sted. På en annen side er han veldig enig i at vi ikke skal be om en ny rapport.”

Han benekter 80% av innholdet i rapporten, og likevel godtar han konklusjonen? Den eneste måten dette ikke kan bli selvmotsigende, er hvis han er enig i konklusjonen om paranoid schizofren uavhengig av argumentene for diagnosen, at han ikke tror han ville klart å unngå diagnosen uansett, eller at han ønsket å bli diagnosert slik (isåfall skjønner han neppe konsekvensene). Ser ut som han har gitt opp å forsvare sitt “gode ry og rykte”.

All ordene hans er bare trolololol. Like “smart” som alltid. Stakkars idiot.