04.06.2011


Rusmisbruker: – Jo mer forbudt stoff er, jo kulere er det

Rusmisbrukere som VGTV har snakket med er alle enige i at cannabis bør være lovlig. De mener en legalisering vil gjøre stoffet mindre spennende
– Det er da ikke noe argument for å gjøre det lovlig, det er tvert imot et argument for å holde det ulovlig – Så kan vi gi Darwin Awards til alle smartassene som doper seg fordi det er forbudt.

Tags:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: